KONTAKTI

Z/S "STRĒLNIEKI"

PVN Nr.: LV40101001457

BANKA:
A/S "SEB BANKA"
SWIFT (BIC) kods : UNLALV2X
IBAN LVL: LV17UNLA0001000643381
IBAN EUR: LVUNLA0050014836412

JURIDISKĀ UN PASTA ADRESE:
"Strēlnieki", Babītes novads, Babītes pagasts, LV-2107 Latvija

TĀLRUNIS:
Birojs: +371 67755028, Jānis Bierands: +371 29166695, Fakss: +371 67811335.

E-PASTS:
janis.bierands@strelnieki.lv